jareko

jareko

Zmiany rozliczeń prosumentów

W ostatnim czasie branża PV w Polsce żyje jednym wydarzeniem – zapowiadanymi zmianami systemu rozliczeń dla prosumentów. Dokładny kształt nowych rozwiązań nie jest jeszcze w pełni znany. Wiadomo jednak, że wraz z nadejściem nowej rzeczywistości pojawią się nowe pojęcia. Poniżej…

Ogród Botaniczny PAN z magazynem energii

IntegracjaB2B Sp. z o.o. jako główny wykonawca instalacji fotowoltaicznej o wielkości 50kW z magazynem energii. Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii została zamontowana na dachu Budynku Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej Polskiej Akademii Nauk w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie (Powsin). Umożliwi…