Ogród Botaniczny PAN z magazynem energii

IntegracjaB2B Sp. z o.o. jako główny wykonawca instalacji fotowoltaicznej o wielkości 50kW z magazynem energii.

Instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii została zamontowana na dachu
Budynku Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej
Polskiej Akademii Nauk w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie (Powsin).

Umożliwi ona zwiększenie autokonsumpcji i zasilenie rezerwowe wybranych odbiorów w laboratorium PAN.

Z jakich komponentów składa się instalacja w Ogrodzie Botanicznym, opowiada obecny na miejscu ekspert ds. Systemu Magazynowania Energii, Krzysztof Bukała:

– Instalacja dachowa o mocy 50 kWp, która została zamontowana na dachu PAN w konstrukcji trapezowej,  zbudowana jest z modułów w liczbie 2 x 62 sztuk. W instalacji użyto 2 falowniki hybrydowe Sofar Solar 20 kW oraz magazyn energii składający się z 4 stosów baterii Pylontech o łącznej pojemności 42,6 kWh, którego funkcją jest zasilanie rezerwowe we współpracy z generatorem prądotwórczym.

Zastosowanie falowników hybrydowych wraz z magazynami energii stanowi innowacyjne podejście do instalacji fotowoltaicznych. Sterowanie magazynem energii pozwala realizować założone funkcje zasilania w budynku laboratorium.