Co to jest fotowoltaika?

Słowo fotowoltaika jest połączeniem dwóch wyrażeń – greckiego słowa phōs oznaczającego światło i jednostki pomiaru napięcia – volt. Fotowoltaika to po prostu prąd generowany przez słońce.

Na ogniwa fotowoltaiczne padają promienie słoneczne, a dzięki odkrytemu w 1839 roku przez Aleksandra Becquerela efektowi fotowoltaicznemu, powstaje w nich prąd stały. Wygenerowany przez panele prąd trafia następnie do falownika, gdzie przekształcany jest w prąd zmienny i po kablach zasila urządzenia elektryczne używane w Twoim  gospodarstwie domowym. Niewykorzystany na bieżąco, wyprodukowany prąd trafia do sieci i zaczyna zasilać wszystkie domy w okolicy. Owa nadwyżka, zgodnie z prawem, następnie może wrócić do Ciebie bezpośrednio z sieci (80% lub 70% zależnie od mocy instalacji).

Ile energii zużywa dom?

Jednym z najważniejszych aspektów przy doborze mocy instalacji fotowoltaicznej jest określenie ile prądu zużywamy w domu ciągu roku. Od tego parametru będzie zależeć wielkość instalacji fotowoltaicznej i bezpośrednio okres zwrotu inwestycji – najczęściej, im większa instalacja tym szybciej się „zwraca”. W tym celu należy posłużyć się rachunkami za prąd – najlepiej podsumowującymi cały ubiegły rok lub ostatnie miesiące. Na ich podstawie jesteśmy w stanie dobrać przybliżoną moc instalacji, tak by nie była ona ani za mała, ani przewymiarowana. Na tym etapie należy wziąć też pod uwagę możliwy wzrost zapotrzebowania, czyli to czy mamy zamiar w najbliższym czasie np. zmienić sposób ogrzewania na elektryczne (np. zamontować pompę ciepła) lub dokupić energochłonne urządzenia (zmywarkę, większą lodówkę, klimatyzator). Każdy taki czynnik, który weźmiemy pod uwagę pomoże nam lepiej zaplanować instalację fotowoltaiczną.

Na podstawie analizy rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego z uwzględnieniem zasad rozliczania energii w postaci opustów możemy określić przybliżoną moc paneli fotowoltaicznych jaka będzie odpowiednia na dom. Zgodnie z systemem opustów dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh, w przypadku instalacji o mocy 10-50 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7 kWh.

Dobór mocy fotowoltaiki, a lokalizacja i wielkość dachu

Przed przystąpieniem do prac montażowych konieczne jest określenie możliwości instalacyjnych, w tym powierzchni dachu/gruntu, ekspozycji powierzchni względem słońca, kąta nachylenia połaci dachowej oraz możliwości występowania zacienień. Ważna jest także ocena pokrycia dachu. Jeśli warunki nie są sprzyjające np. dach na wschód i zachód, możliwe, że trzeba będzie dobrać większą moc instalacji, tak by ta pokryła całkowite zapotrzebowanie gospodarstwa na energię elektryczną.

Fotowoltaika na gruncie​

Jeśli dach ma niewystarczającą powierzchnię, możemy wziąć pod uwagę montaż instalacji na gruncie. Fotowoltaika i produkcja energii elektrycznej przez instalację na gruncie jest równie wydajna co przez zestaw zamontowany na dachu. Montaż paneli fotowoltaicznych na ziemi daje duże możliwość. O ile działka jest duża i niezacieniona, zdecydowanie łatwiejsze niż na dachu jest ustawienia konstrukcji pod optymalnym kątem i w odpowiednim kierunku do słońca. Instalacja fotowoltaiczna na gruncie czy budynku gospodarczym ( np. garażu) ma taki sam VAT jak na domu – 8%. Koszty montażu fotowoltaiki mogą się jednak różnić, ze względu na konieczność postawienia konstrukcji i wykonania dodatkowych przekopów.

Dobór inwertera

By maksymalnie wykorzystać moc paneli fotowoltaicznych ważny jest odpowiedni dobór mocy inwertera. Od falownika zależy z jaką efektywnością będzie pracować cały system. Inwertery osiągają wyższą sprawność przy niewielkim przeciążeniu, niedociążony falownik będzie skutkował niższymi uzyskami. Moc falownika powinna być dobierana do mocy zestawu paneli fotowoltaicznych, ale także do zaleceń producenta, warunków nasłonecznienia w danym regionie czy orientacji paneli względem stron świata.