Program "Czyste powietrze"

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Okres ważności programu 2018-2030

Budżet 103 mld zł

Program Mój Prąd

Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dofinansowanie Warszawa

Od 1 września 2020 roku mieszkańcy Warszawy mogli składać wnioski o dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i innych instalacji OZE w ramach II edycji programu „Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej”. Mieszkańcy stolicy mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 1,5 tys. zł na każdy 1 kW mocy . Przy instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp można liczyć nawet do 15 tys. złotych dotacji . Warszawską dotację na fotowoltaikę można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Dla rolników

1 października 2021 r. ruszy nabór w 1-szej, wdrażanej przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, części programu Agroenergia. Będzie ona dotyczyć dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz pomp ciepła o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, w tym także instalacji hybrydowych oraz magazynów energii elektrycznej jako instalacji towarzyszącej zwiększającej autokonsumpcję energii w miejscu jej wytworzenia. Nabór w niej potrwa do wyczerpania środków.