Warszawa dotacje do fotowoltaiki – warunki

Od 1 września 2020 roku mieszkańcy Warszawy mogli składać wnioski o dofinansowania instalacji fotowoltaicznych i innych instalacji OZE w ramach II edycji programu „Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej”. Mieszkańcy stolicy mogą liczyć na dofinansowanie w kwocie 1,5 tys. zł na każdy 1 kW mocy. Przy instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp można liczyć nawet do 15 tys. złotych dotacji. Warszawską dotację na fotowoltaikę można łączyć z ulgą termomodernizacyjną.

Nabór wniosków trwał do końca marca 2021 i dotyczy inwestycji planowanych dopiero w 2021 roku. Rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym ponoszenie wydatków, nie może nastąpić przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. Termin zakończenia realizacji i rozliczenia inwestycji zostanie wyznaczony w umowie o udzielenie dotacji, jednak nie później niż do 30 listopada roku, na który dotacja została przyznana.

O przyznaniu środków decyduje kolejność zgłoszeń. Dotacja jest nieopodatkowana oraz bezzwrotna. Warunkiem jest również to, że nieruchomość nie może być ogrzewana kotłami lub paleniskami na paliwo stałe lub olej opałowy.

Dla kogo warszawska dotacja na fotowoltaikę?

Na dofinansowanie na fotowoltaikę mogą liczyć osoby fizyczne, firmy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe planujące inwestycję na terenie Warszawy. Dla jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi wysokość dotacji wynosi do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Dotacja na pompę ciepła w Warszawie

Warszawska dotacja przewiduje również dofinansowania do pomp ciepła. W przypadku powietrznej pompy ciepła jest to kwota do 30 000 zł, ale nie więcej niż 1 000 zł/kW, przy gruntowej pompie maksymalna kwota dotacji to 40 000 zł, ale nie więcej niż 2 000 zł/kW.

Wniosek o dotację

Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym Urzędzie Dzielnicy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd m.st. Warszawa Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa